FANDOM


 
Line 12: Line 12:
 
Một khoảng thời gian tựa hồ chỉ trong phút chốc. (Về mặt thời gian, đó chỉ là một khoảng thời gian ngắn)
 
Một khoảng thời gian tựa hồ chỉ trong phút chốc. (Về mặt thời gian, đó chỉ là một khoảng thời gian ngắn)
   
p/s: Thường hình ảnh đèn kéo quân gắn liền với ý nghĩa một khoảnh khắc trôi qua rất nhanh (Vì nguyên lý hoạt động của đèn kéo quân quay phải rất nhanh để có thể khiến dư ảnh của các hình ảnh trên đèn chồng lên nhau tạo khiến chúng có vẻ đang chuyển động.) 
+
p/s: Thường hình ảnh đèn kéo quân gắn liền với ý nghĩa một khoảnh khắc trôi qua rất nhanh (Vì nguyên lý hoạt động của đèn kéo quân quay phải rất nhanh để có thể khiến dư ảnh của các hình ảnh trên đèn chồng lên nhau khiến chúng có vẻ đang chuyển động.) 

Latest revision as of 00:38, June 5, 2019

Gajeeuzzxx1 wrote:
Có ai có thể giúp mình đoạn này không ạ:

Then the past days spent with her run about behind his eyelids like a revolving lantern.

mình không hiểu chỗ revolving lantern

Và câu này nữa ạ:

時間にすればほんのわずかの時間であった.

時間にすればほんのわずかの時間であった.

Một khoảng thời gian tựa hồ chỉ trong phút chốc. (Về mặt thời gian, đó chỉ là một khoảng thời gian ngắn)

p/s: Thường hình ảnh đèn kéo quân gắn liền với ý nghĩa một khoảnh khắc trôi qua rất nhanh (Vì nguyên lý hoạt động của đèn kéo quân quay phải rất nhanh để có thể khiến dư ảnh của các hình ảnh trên đèn chồng lên nhau khiến chúng có vẻ đang chuyển động.) 

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.