FANDOM


(Created page with "Mathunter oy, sửa lại file excel chỗ điền tên chương nhé. trong ô công thức K37, bạn quên khóa ô dữ liệu E12, làm tên chương chạy lung tung c...")
 
 
Line 1: Line 1:
Mathunter oy, sửa lại file excel chỗ điền tên chương nhé. trong ô công thức K37, bạn quên khóa ô dữ liệu E12, làm tên chương chạy lung tung cả. mình nghĩ công thức phải là <nowiki>="*[["&$E$12&" - Tập 1 "&$E37&"|"&$E37&"]]"</nowiki>
+
Maththunter oy, sửa lại file excel chỗ điền tên chương nhé. trong ô công thức K37, bạn quên khóa ô dữ liệu E12, làm tên chương chạy lung tung cả. mình nghĩ công thức phải là <nowiki>="*[["&$E$12&" - Tập 1 "&$E37&"|"&$E37&"]]"</nowiki>
  +
xong thấy Sup còn cho thêm cái code này (ko biết để làm gì) <nowiki><br style="clear: both;" /></nowiki>

Latest revision as of 15:20, December 12, 2016

Maththunter oy, sửa lại file excel chỗ điền tên chương nhé. trong ô công thức K37, bạn quên khóa ô dữ liệu E12, làm tên chương chạy lung tung cả. mình nghĩ công thức phải là ="*[["&$E$12&" - Tập 1 "&$E37&"|"&$E37&"]]" xong thấy Sup còn cho thêm cái code này (ko biết để làm gì) <br style="clear: both;" />

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.