FANDOM


(Created page with "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 6 chương 4 – Kuroneko6558 – Hoàn thành https://sonako.wikia.com/wiki/Taimadou_Gakuen_35_Shiken_Shoutai_Tập_6_Chương_4 {{I...")
 
Line 2: Line 2:
   
 
https://sonako.wikia.com/wiki/Taimadou_Gakuen_35_Shiken_Shoutai_Tập_6_Chương_4
 
https://sonako.wikia.com/wiki/Taimadou_Gakuen_35_Shiken_Shoutai_Tập_6_Chương_4
 
{{Img|url=https://i.imgur.com/T3xPqDD.png|width=500}}
 
   
 
P.S: Tuần sau mình bị bận thi nên tạm thời tầm 1 tháng sau mới có chap mới. Tạm thời các huynh đài thưởng thức tạm chương này nhé
 
P.S: Tuần sau mình bị bận thi nên tạm thời tầm 1 tháng sau mới có chap mới. Tạm thời các huynh đài thưởng thức tạm chương này nhé
  +
  +
{{Img|url=https://i.imgur.com/T3xPqDD.png|width=500}}

Revision as of 18:37, October 26, 2018

Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 6 chương 4 – Kuroneko6558 – Hoàn thành

https://sonako.wikia.com/wiki/Taimadou_Gakuen_35_Shiken_Shoutai_Tập_6_Chương_4

P.S: Tuần sau mình bị bận thi nên tạm thời tầm 1 tháng sau mới có chap mới. Tạm thời các huynh đài thưởng thức tạm chương này nhé

T3xPqDD.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.