FANDOM


Mitou Shoukan://Blood-Sign Tập 1 Chương 4, Ending X-01, Ending X-02, Lời bạt - YUGI-OH510 - xong

Cuối cùng cũng xong tập một. Các bạn thấy bộ này thế nào? Mình dịch tùy hứng thôi, nhưng nếu được thì hãy cho mình biết cảm nghĩ của các bạn để mình có +1 lí do dịch tiếp nào =))

https://sonako.fandom.com/wiki/Mitou_Shoukan://Blood-Sign_-_T%E1%BA%ADp_1_Ch%C6%B0%C6%A1ng_4

https://sonako.fandom.com/wiki/Mitou_Shoukan://Blood-Sign_-_T%E1%BA%ADp_1_Ending_1

https://sonako.fandom.com/wiki/Mitou_Shoukan://Blood-Sign_-_T%E1%BA%ADp_1_Ending_2

https://sonako.fandom.com/wiki/Mitou_Shoukan://Blood-Sign_-_T%E1%BA%ADp_1_L%E1%BB%9Di_b%E1%BA%A1t

BloodSign v01 421
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.