FANDOM


Hiki bình chọn Shia, có hơi đần tí, ngu ngơ một chút, mặt dày mày dạn nhưng được cái là chân thành, hay phá hoại phút riêng tư của người ta (ít ra có thể viện lý do là vì vun đắp tình cảm cá nhân của mình).

Hỡi anh em, hãy đấu tranh vì người mình yêu, đừng ngại ngùng, vì thừa tự hiểu là cả đám mặt dày với nhau cả rồi. Tới đêyyyyyyy.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.