FANDOM


(Created page with "sao ảm đạm thế nhỉ... chắc tại chủ đề này dễ end hoặc là nơi thích hợp cho những người máu nhây đầy mình, kiểu như: "Yue is the best...")
 
 
Line 11: Line 11:
 
v.v to endless ... Toàn mấy câu nói đi nói lại cho dù khác cách viết thì nội dung vẫn tương tự
 
v.v to endless ... Toàn mấy câu nói đi nói lại cho dù khác cách viết thì nội dung vẫn tương tự
   
(・_・; )
+
''(・_・; )''

Latest revision as of 13:46, February 27, 2017

sao ảm đạm thế nhỉ... chắc tại chủ đề này dễ end hoặc là nơi thích hợp cho những người máu nhây đầy mình, kiểu như:

"Yue is the best"

"Mình thấy Kaori hợp hơn"

"Shizuku hợp nhất vì có thể trị được main"

"Mama của Myuu thì sao"

v.v to endless ... Toàn mấy câu nói đi nói lại cho dù khác cách viết thì nội dung vẫn tương tự

(・_・; )

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.