FANDOM


 
Line 1: Line 1:
 
thử nghiệm topic thảo luận cho Akuma Koujo
 
thử nghiệm topic thảo luận cho Akuma Koujo
   
vấn đề thảo luận đầu tiên, thanh niên Noel, Rick và báo đen, theo các bạn trong ba người thì ai sẽ có được nụ hôn đầu tiên của Yuru :v<ac_metadata title="[Akuma Koujo] Thảo luận chung" related_topics="Akuma Koujo 〜 Yurui Akuma no Monogatari 〜"> </ac_metadata>
+
vấn đề thảo luận đầu tiên, thanh niên Noel, Rick và báo đen, theo các bạn trong ba người thì ai sẽ có được nụ hôn đầu tiên của Yuru :v
  +
  +
à quên còn anh muffy ở đầu chap 2 nữa :3<ac_metadata title="[Akuma Koujo] Thảo luận chung" related_topics="Akuma Koujo 〜 Yurui Akuma no Monogatari 〜"> </ac_metadata>

Latest revision as of 11:26, August 5, 2016

thử nghiệm topic thảo luận cho Akuma Koujo

vấn đề thảo luận đầu tiên, thanh niên Noel, Rick và báo đen, theo các bạn trong ba người thì ai sẽ có được nụ hôn đầu tiên của Yuru :v

à quên còn anh muffy ở đầu chap 2 nữa :3

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.