Sonako Light Novel

Editing

Date A Live:Tập 0 Chương 3

1
  • The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit. If you are undoing an edit that is …
Latest revision Your text
Line 274: Line 274:
 
'''Shidou:''' Haha…… chắc chắn cậu ấy sẽ cảm thấy rất vui đây.
 
'''Shidou:''' Haha…… chắc chắn cậu ấy sẽ cảm thấy rất vui đây.
   
'''Kotori''': Những cảnh khác bao gồm 「Cùng nhau đi xem phim」, 「Cùng nhau đến bảo tàng nghệ thuật」, 「Cùng nhau đi cắm trại,…… khá nhiều cảnh đẹp đẽ. Ngoài ra còn có 「Cùng nhau đến Kyoto」, 「Cùng nhau đến Nikko」, 「Cùng nhau đến Vương quốc mì Udon (thuộc quận Kagawa)」các cảnh liên quan tới du lịch.
+
Kotori: Những cảnh khác bao gồm 「Cùng nhau đi xem phim」, 「Cùng nhau đến bảo tàng nghệ thuật」, 「Cùng nhau đi cắm trại,…… khá nhiều cảnh đẹp đẽ. Ngoài ra còn có 「Cùng nhau đến Kyoto」, 「Cùng nhau đến Nikko」, 「Cùng nhau đến Vương quốc mì Udon (thuộc quận Kagawa)」các cảnh liên quan tới du lịch.
   
 
'''Tohka:''' Vương quốc mì Udon! Đó là gì vậy!
 
'''Tohka:''' Vương quốc mì Udon! Đó là gì vậy!
  Loading editor