Sonako Light Novel

Editing

Date A Live:Tập 12.5 Chương 5

1
  • The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit. If you are undoing an edit that is …
Latest revision Your text
Line 251: Line 251:
   
 
“Vậy ra nó là hoạt hình à? Họ không tồn tại đâu. Thật phi lý
 
“Vậy ra nó là hoạt hình à? Họ không tồn tại đâu. Thật phi lý
khi một cô gái nhỏ có thể tiêu diệt kẻ thù như thế.”
+
khi một cô gái nhỏ có thể tiêu diệt kẻ thù như thế.”
   
 
“Mày đang nói gì vậy? Những cô gái Nhật Bản rất đặc biệt. Cơ
 
“Mày đang nói gì vậy? Những cô gái Nhật Bản rất đặc biệt. Cơ
Line 487: Line 487:
   
 
Ellen sau đó rời khỏi phòng mà không nghe những lời của Mana. Jessica lè lưỡi và theo Ellen rời phòng. Mana bị bở lại trong phòng một mình chết lặng một lúc, sau đó cô bất lực ngã gục xuống nền nhà.{{DAL Nav}}
 
Ellen sau đó rời khỏi phòng mà không nghe những lời của Mana. Jessica lè lưỡi và theo Ellen rời phòng. Mana bị bở lại trong phòng một mình chết lặng một lúc, sau đó cô bất lực ngã gục xuống nền nhà.{{DAL Nav}}
  +
 
[[Category:Date A Live]]
 
[[Category:Date A Live]]
  Loading editor