Sonako Light Novel

Editing

Date A Live:Tập 12.5 Chương 5

1
  • The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit. If you are undoing an edit that is …
Latest revision Your text
Line 65: Line 65:
 
Hay gì đó như vậy.”
 
Hay gì đó như vậy.”
   
Jessica cãi lại lời tố cáo của Mana, tuyên bố rằng mình [[File:DAL_vE4_00e.jpg|center|600px]]
+
Jessica cãi lại lời tố cáo của Mana, tuyên bố rằng mình[[File:DAL_vE4_00e.jpg|thumb|350px]]
 
không nói muốn trở thành người mạnh nhất thế giới. Ellen hứng thú với lời của
 
không nói muốn trở thành người mạnh nhất thế giới. Ellen hứng thú với lời của
 
Mana và nhìn vào Jessica, khiến cho Jessica run lên sợ hãi. Ellen báo cho
 
Mana và nhìn vào Jessica, khiến cho Jessica run lên sợ hãi. Ellen báo cho
  Loading editor