Sonako Light Novel

Editing

Date A Live:Tập 14 Chương 1

1
  • The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit. If you are undoing an edit that is …
Latest revision Your text
Line 38: Line 38:
 
Với Shidou làm trung tâm, đứng bên phải là Tohka, còn bên trái là Origami, Kaguya và Yuzuru.
 
Với Shidou làm trung tâm, đứng bên phải là Tohka, còn bên trái là Origami, Kaguya và Yuzuru.
   
[[File:DAL_v14_02.png|center|600px|Có vẻ Tsunako-sensei cố tình minh họa không giống phần văn diễn tả rồi. :v]]
+
[[File:DAL_v14_02.png|center|600px|Có vẻ Tsunako-sensei cố tình minh họa không giống phần văn diễn tả rồi. :v]]
   
 
Tất cả mọi người đều là bạn cùng trường ở trường cao trung Raizen và đồng thời——cũng là Tinh Linh đã bị Shidou phong ấn Linh Lực.
 
Tất cả mọi người đều là bạn cùng trường ở trường cao trung Raizen và đồng thời——cũng là Tinh Linh đã bị Shidou phong ấn Linh Lực.
Line 272: Line 272:
 
Song,Natsumi có vẻ không tình nguyện mà giữ khư khư tấm bùa Ema giấu đi.
 
Song,Natsumi có vẻ không tình nguyện mà giữ khư khư tấm bùa Ema giấu đi.
   
[[File:DAL_v14_07.png|center|600px]]
+
[[File:DAL_v14_07.png|center|600px]]
   
 
". . .Vì Nia bảo ta vẽ nên ta mới vẽ thôi, chứ không phải do ta muốn vẽ. . ."
 
". . .Vì Nia bảo ta vẽ nên ta mới vẽ thôi, chứ không phải do ta muốn vẽ. . ."
Line 392: Line 392:
 
Đây cũng là đương nhiên thôi. Không rõ chuyện gì xảy ra mà Shidou lại ở trên người Tohka với kimono đã xộc xệch ra.
 
Đây cũng là đương nhiên thôi. Không rõ chuyện gì xảy ra mà Shidou lại ở trên người Tohka với kimono đã xộc xệch ra.
   
[[File:DAL_v14_08.png|center|600px]]
+
[[File:DAL_v14_08.png|center|600px]]
   
 
"Hiện tại, cậu đang làm cái gì vậy hả, Shido!"
 
"Hiện tại, cậu đang làm cái gì vậy hả, Shido!"
Line 1,136: Line 1,136:
 
Trời đất ngã nghiêng. Shidou không tự chủ được cơ thể nữa mà rụng rời hướng mặt đất ngã lăn ra.
 
Trời đất ngã nghiêng. Shidou không tự chủ được cơ thể nữa mà rụng rời hướng mặt đất ngã lăn ra.
   
[[File:DAL_v14_09.png|center|600px]]
+
[[File:DAL_v14_09.png|center|600px]]
   
 
"Nii-sama?!"
 
"Nii-sama?!"
Line 1,292: Line 1,292:
 
Xem ra tuy rằng theo sau Ellen tầm hơn mười giây, Ashcroft cũng rốt cuộc đến tới cực hạn rồi đây. Ashcroft một chút hơi thở nặng nhọc cũng không có mà từ bên bờ đi tới Ellen trước mặt rồi đưa tay ra.
 
Xem ra tuy rằng theo sau Ellen tầm hơn mười giây, Ashcroft cũng rốt cuộc đến tới cực hạn rồi đây. Ashcroft một chút hơi thở nặng nhọc cũng không có mà từ bên bờ đi tới Ellen trước mặt rồi đưa tay ra.
   
[[File:DAL_v14_04.png|center|600px]]
+
[[File:DAL_v14_04.png|center|600px]]
   
 
"Ellen, hiện tại là đang gọi chúng ta đấy, phải đi thôi."
 
"Ellen, hiện tại là đang gọi chúng ta đấy, phải đi thôi."
  Loading editor