Sonako Light Novel

Editing

Date A Live:Tập 14 Chương 1

1
  • The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit. If you are undoing an edit that is …
Latest revision Your text
Line 464: Line 464:
 
Nhìn bóng lưng Nia, Kotori coi như hết cách nói cô nàng này mà đành ôm cánh tay rảnh đứng nhìn.
 
Nhìn bóng lưng Nia, Kotori coi như hết cách nói cô nàng này mà đành ôm cánh tay rảnh đứng nhìn.
   
"Thật là, chủ đề nghiêm túc ban đầu đã bị phá tan nát rồi."
+
"Thật là, chủ đề nghiêm túc bạn đầu đã bị phá tan nát rồi."
   
 
Kotori hít rồi lại thở ra một hơi.
 
Kotori hít rồi lại thở ra một hơi.
  Loading editor