Sonako Light Novel

Editing

Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 1-3

1
  • The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit. If you are undoing an edit that is …
Latest revision Your text
Line 43: Line 43:
 
Quá chăm chú vào việc đọc lịch kí, tôi quên béng mất mục đích ban đầu là đi đến con đường cái.
 
Quá chăm chú vào việc đọc lịch kí, tôi quên béng mất mục đích ban đầu là đi đến con đường cái.
   
Lịch kí bắt đầu với [Ma Pháp Kỹ: Thăm dò toàn bản đồ được dùng], rồi dòng tin [Đã đánh bại~] cho việc đập bọn Sa nhân và lũ lai rồng cho tới Long Thần.
+
Lịch kí bắt đầu với [Ma Pháp Kỹ: Thăm dò toàn bản đồ được dùng], rồi tin nhắn [Đả bại~] cho việc đập bọn Sa nhân và lũ lai rồng cho tới Long Thần.
   
 
Rồi thì [Đánh bại toàn bộ kẻ thù trên bản đồ] và cuối cùng là [Nguồn gốc: Chinh phục thung lũng Rồng Thần]. Nguồn? Cái quái gì thế? Những từ ngữ bí ẩn bất thình lình nhảy ra.
 
Rồi thì [Đánh bại toàn bộ kẻ thù trên bản đồ] và cuối cùng là [Nguồn gốc: Chinh phục thung lũng Rồng Thần]. Nguồn? Cái quái gì thế? Những từ ngữ bí ẩn bất thình lình nhảy ra.
   
Sau đó lịch kí tiếp tục với những vật phẩm thu được và ghi nhận lên cấp.
+
Sau đó lịch kí tiếp tục với đồ thu nhặt và ghi nhận lên cấp.
   
 
Bản ghi những thứ đồ nhặt được chiếm hết 80% bảng lịch kí. Thường thấy là vàng và trang bị. Sau đó là vô số nguyên liệu khác nhau của loài rồng như sừng, răng và vảy. Nhờ cái này tôi có thể biết được số lượng và chất lượng của chúng, nhưng trái ngược với điều đó, mấy thứ còn lại hơi kì lạ.
 
Bản ghi những thứ đồ nhặt được chiếm hết 80% bảng lịch kí. Thường thấy là vàng và trang bị. Sau đó là vô số nguyên liệu khác nhau của loài rồng như sừng, răng và vảy. Nhờ cái này tôi có thể biết được số lượng và chất lượng của chúng, nhưng trái ngược với điều đó, mấy thứ còn lại hơi kì lạ.
   
Thi thể của bọn Sa nhân và chủng lai rồng được trữ trong kho chứa. Chúng có phải là thứ dành cho Chiêu Hồn Sư sử dụng không nhỉ?
+
Thi thể của bọn Sa nhân và chủng lai rồng được trữ trong kho chứa. có phải là thứ dành cho Chiêu Hồn Sư sử dụng không nhỉ?
   
 
Phần còn lại có lẽ là hàng hóa thường ngày được dùng bởi tộc vảy lớp như thức ăn và nhiên liệu.
 
Phần còn lại có lẽ là hàng hóa thường ngày được dùng bởi tộc vảy lớp như thức ăn và nhiên liệu.
   
Tôi không thể sắp đặt cái đống này được… hơn nữa, tên của tất cả những thứ đó đều có chữ [Hư hại~] ở đầu, chẳng phải như thế này được coi là rác rồi sao?
+
Tôi không thể sắp đặt cái đống này được… hơn nữa, tất cả tên của chúng đều có [Hư hại~] ở đầu, chẳng phải thế này có thể coi là rác sao?
   
 
Như tôi dự tính, đọc hơn 10 ngàn chi tiết sẽ cực phiền.
 
Như tôi dự tính, đọc hơn 10 ngàn chi tiết sẽ cực phiền.
  Loading editor