Sonako Light Novel

Editing

Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 6-20

1
  • The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit. If you are undoing an edit that is …
Latest revision Your text
Line 1: Line 1:
 
==6-20. Dân chúng ở lãnh thổ Nam tước Muno (10) (Chưa edit)==
 
==6-20. Dân chúng ở lãnh thổ Nam tước Muno (10) (Chưa edit)==
+
 
Satou đây. Tôi từng nghe rằng bạn có thể thấy những mảnh kí ức bên trong giấc mơ của mình.
 
Satou đây. Tôi từng nghe rằng bạn có thể thấy những mảnh kí ức bên trong giấc mơ của mình.
   
  Loading editor