Sonako Light Novel

Editing

Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 8-3

1
  • The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit. If you are undoing an edit that is …
Latest revision Your text
Line 39: Line 39:
 
--o0o0o--
 
--o0o0o--
   
“Hiệp sĩ-sama, về lịch thăm xưởng ngày mai—“ -Shelna
+
“Hiệp sĩ-sama, về lịch thăm xưởng ngày mai—“ -Shelna
   
 
Hôm qua, trên đường tới lâu đài công tước, tôi nghe từ Shelna-san là việc thăm xưởng không là thứ có thể xong ngay lập tức, nên tôi phải đặt cuộc hẹn trước trước đó. Do đó, Shelna-san có buổi thảo luận này với chúng tôi.
 
Hôm qua, trên đường tới lâu đài công tước, tôi nghe từ Shelna-san là việc thăm xưởng không là thứ có thể xong ngay lập tức, nên tôi phải đặt cuộc hẹn trước trước đó. Do đó, Shelna-san có buổi thảo luận này với chúng tôi.
Line 65: Line 65:
 
--o0o0o--
 
--o0o0o--
   
Với việc mượn một cái xe bốn-chỗ, tôi đi tới trung tâm cùng với mọi người. Đương nhiên, tôi bỏ Karina lại đằng sau.
+
Với việc mượn một cái xe bốn-chỗ, tôi đi tới trung tâm cùng với mọi người. Đương nhiên, tôi bỏ Karina lại đằng sau.
   
 
Chúng tôi xuống trong công viên trước tường lớn, và đi bộ từ đó.
 
Chúng tôi xuống trong công viên trước tường lớn, và đi bộ từ đó.
  Loading editor