Sonako Light Novel

Editing

Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 8-3

1
  • The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit. If you are undoing an edit that is …
Latest revision Your text
Line 141: Line 141:
 
“Hô? Ngươi đón được kiếm của ta đây trong khi vẫn giữ Geri hả.” -?
 
“Hô? Ngươi đón được kiếm của ta đây trong khi vẫn giữ Geri hả.” -?
   
Một người đàn ông người hổ trắng hiện ra từ bóng tối con hẻm. Tuy nhiên, vung vẩy kiếm ở trung tâm thế này, ông ta là kẻ không phân phải trái à. Tôi tự hành động, nhưng đó là tự vệ, nên xin bỏ qua nó đi.
+
Một người đàn ông người hổ bạch tạng hiện ra từ bóng tối con hẻm. Tuy nhiên, vung vẩy kiếm ở trung tâm thế này, ông ta là kẻ không phân phải trái à. Tôi tự hành động, nhưng đó là tự vệ, nên xin bỏ qua nó đi.
   
 
Mấy kẻ quan khán quanh chúng tôi rì rầm. Hình như gã này là người dự vòng hai.
 
Mấy kẻ quan khán quanh chúng tôi rì rầm. Hình như gã này là người dự vòng hai.
  Loading editor