Sonako Light Novel

Editing

Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 8-3

1
  • The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit. If you are undoing an edit that is …
Latest revision Your text
Line 43: Line 43:
 
Hôm qua, trên đường tới lâu đài công tước, tôi nghe từ Shelna-san là việc thăm xưởng không là thứ có thể xong ngay lập tức, nên tôi phải đặt cuộc hẹn trước trước đó. Do đó, Shelna-san có buổi thảo luận này với chúng tôi.
 
Hôm qua, trên đường tới lâu đài công tước, tôi nghe từ Shelna-san là việc thăm xưởng không là thứ có thể xong ngay lập tức, nên tôi phải đặt cuộc hẹn trước trước đó. Do đó, Shelna-san có buổi thảo luận này với chúng tôi.
   
Ngoại trừ chuyến viếng thăm xưởng cuộn phép của tử tước Shimen, nhà cha mẹ Toruma, đó sẽ là trong 10 ngày, chúng tôi có thể chỉ thăm các xưởng khác trong thời gian 2-5 ngày. Cuộc viếng thăm xưởng cuộn phép trễ thế là bởi vì chúng tôi phải đợi tử tước Shimen trở về từ vương thành trước.
+
Ngoại trừ chuyến viếng thăm xưởng cuộn phép của tử tước Shimen, nhà cha mẹ Toruma, đó sẽ là trong 10 ngày, chúng tôi có thể chỉ thăm các xưởng khác trong thời gian 2-5 ngày. Cuộc viếng thăm xưởng cuộn phép trễ thế là bởi vì chúng tôi phải đợi tử tước Shimen trở về từ kinh đô trước.
   
 
“Vậy thì, có được không nếu Hiệp sĩ-sama và Karina-sama tham dự tiệc tối này?” –Shelna
 
“Vậy thì, có được không nếu Hiệp sĩ-sama và Karina-sama tham dự tiệc tối này?” –Shelna
  Loading editor