Sonako Light Novel

Editing

Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 8-3

1
  • The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit. If you are undoing an edit that is …
Latest revision Your text
Line 59: Line 59:
 
“Tôi không hề có ý định đó.” –Satou
 
“Tôi không hề có ý định đó.” –Satou
   
“Tôi hiểu rồi. Khu vực cho hội thi ở trong thành phố, và chúng tôi đã dành riêng một căn phòng khác cho quí tộc mà hiệp sĩ-sama có thể dùng bất cứ lúc nào trong kì hội thao. Nhưng mà, không may là, chúng tôi sẽ không đảm bảo phòng riêng đó cho vòng đấu chính, nên chúng tôi sẽ dành cho chỗ ngồi khu quí tộc.”
+
“Tôi hiểu rồi. Khu vực cho hội thi ở trong thành phố, và chúng tôi đã dành riêng một căn phòng cho khác quí tộc mà hiệp sĩ-sama có thể dùng bất cứ lúc nào trong kì hội thao. Nhưng mà, không may là, chúng tôi sẽ không đảm bảo phòng riêng đó cho vòng đấu chính, nên chúng tôi sẽ dành cho chỗ ngồi khu quí tộc.”
   
 
Có vẻ như làm ồn trong phòng riêng thì được, nhưng nó NG để nô lệ và á-nhân làm ồn trong phòng chung. Không thể nào để Pochi và Tama không làm ồn khi chúng xem hội thi được, nên tôi sẽ xem vòng chính bí mật một mình. Hình như vòng hai sẽ được tổ chức trong 5 ngày.
 
Có vẻ như làm ồn trong phòng riêng thì được, nhưng nó NG để nô lệ và á-nhân làm ồn trong phòng chung. Không thể nào để Pochi và Tama không làm ồn khi chúng xem hội thi được, nên tôi sẽ xem vòng chính bí mật một mình. Hình như vòng hai sẽ được tổ chức trong 5 ngày.
  Loading editor