Sonako Light Novel

Editing

Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 8-8

1
  • The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit. If you are undoing an edit that is …
Latest revision Your text
Line 29: Line 29:
 
“Ế, chán vậy.” –Arisa
 
“Ế, chán vậy.” –Arisa
   
Cây roi kiếm Arisa đang nói dường như ra từ một bộ anime, nó là vũ khí kì ảo mà cây kiếm có thể tách ra như cái roi kết nối bởi sợi dây và quay lại dạng hình kiếm. Nó có lẽ như một côn tam khúc.
+
Cây roi kiếm Arisa đang nói dường như ra từ một bộ anime, nó là vũ khí kì ảo mà cây kiếm có thể tách ra như cái roi kết nối bởi sợi dây và quay lại dạng hình kiếm. Nó có lẽ như một côn tam khúc.
   
 
<nowiki> </nowiki>Trên hết tôi không nghĩ nó có thực tiễn.
 
<nowiki> </nowiki>Trên hết tôi không nghĩ nó có thực tiễn.
  Loading editor