Sonako Light Novel

Editing

Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 8-8

1
  • The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit. If you are undoing an edit that is …
Latest revision Your text
Line 162: Line 162:
   
 
Đợi đã, tiểu thư Ringrande? Cái đó sẽ đi thẳng vào tim tôi đó?
 
Đợi đã, tiểu thư Ringrande? Cái đó sẽ đi thẳng vào tim tôi đó?
[[File:Dm vol6 011.jpg|center|600px]]
+
[[File:Dm vol6 011.jpg|none|thumb|823x823px]]
   
 
Tôi đang nghĩ cô ấy sẽ dừng lại trước khi trúng, nhưng vẻ như cô ấy nghĩ đồ sâu bọ đeo bám quanh Sera nên chết đi, thực đáng sợ.
 
Tôi đang nghĩ cô ấy sẽ dừng lại trước khi trúng, nhưng vẻ như cô ấy nghĩ đồ sâu bọ đeo bám quanh Sera nên chết đi, thực đáng sợ.
  Loading editor