Sonako Light Novel

Editing

Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 8-8

1
  • The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit. If you are undoing an edit that is …
Latest revision Your text
Line 1: Line 1:
 
==8-8. Ở nhà Toruma (Chưa edit)==
 
==8-8. Ở nhà Toruma (Chưa edit)==
+
 
Satou đây. Nhà Nhật Bản được mô tả như túp lều thỏ, nhưng tôi nghĩ 1LDK là đủ cho sống một mình. Lau chùi và dọn dẹp sẽ rất phiền phức nếu nó rộng quá.
 
Satou đây. Nhà Nhật Bản được mô tả như túp lều thỏ, nhưng tôi nghĩ 1LDK là đủ cho sống một mình. Lau chùi và dọn dẹp sẽ rất phiền phức nếu nó rộng quá.
   
  Loading editor