Sonako Light Novel

Editing

Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 9-18

1
  • The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit. If you are undoing an edit that is …
Latest revision Your text
Line 1: Line 1:
 
==9-18. Tập luyện ở Ishibutai (石舞台 Mộ đá) (Chưa edit)==
 
==9-18. Tập luyện ở Ishibutai (石舞台 Mộ đá) (Chưa edit)==
   
<b><i>Hãy hỏi gg-sama mọi từ Nhật không rõ trong chương này. Tốt nhất là xem hình</i></b>
+
=Hãy hỏi gg-sama mọi từ Nhật không rõ trong chương này. Tốt nhất là xem hình=
   
 
Satou đây. Có rất nhiều manga kể về thời kì Heian<ref>[https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%9Di_k%E1%BB%B3_Heian Thời đại Heian]</ref>, trong đó tồn tại vô số kiệt tác. Tôi đã đọc nguyên bộ, “なんて素敵にHEIANKYO” (Thật là tuyệt vời HEIANKYO), mà '''người bạn thời thơ ấu''' của tôi giới thiệu.
 
Satou đây. Có rất nhiều manga kể về thời kì Heian<ref>[https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%9Di_k%E1%BB%B3_Heian Thời đại Heian]</ref>, trong đó tồn tại vô số kiệt tác. Tôi đã đọc nguyên bộ, “なんて素敵にHEIANKYO” (Thật là tuyệt vời HEIANKYO), mà '''người bạn thời thơ ấu''' của tôi giới thiệu.
  Loading editor