Sonako Light Novel

Editing

Fate/Apocrypha Tập 1 Lời bạt

1
  • The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit. If you are undoing an edit that is …
Latest revision Your text
Line 1: Line 1:
==Lời bạt==
 
 
Giờ thì…
 
Giờ thì…
   
Line 40: Line 39:
 
Fate/Apocrypha đã được lên lịch thành một dự án lâu dài với bốn tập. Giờ thì, tạm biệt, và hẹn gặp các bạn trong tập 2 (nếu mọi chuyện suôn sẻ trong hè này)!
 
Fate/Apocrypha đã được lên lịch thành một dự án lâu dài với bốn tập. Giờ thì, tạm biệt, và hẹn gặp các bạn trong tập 2 (nếu mọi chuyện suôn sẻ trong hè này)!
 
[[Category:Fate/Apocrypha]]
 
[[Category:Fate/Apocrypha]]
 
<noinclude>
 
{{Auto Nav}}
 
</noinclude>
 
  Loading editor