Sonako Light Novel

Editing

Fuyo Mahou - Chương 126

1
  • The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit. If you are undoing an edit that is …
Latest revision Your text
Line 173: Line 173:
 
Khả năng cao là chúng bị giết hết rồi.
 
Khả năng cao là chúng bị giết hết rồi.
   
Tuy tôi không đến nỗi chửi thầm rằng “đáng đời chúng mày”, nhưng vì chúng đã gây ra bao nhiêu là chuyện kinh khủng nên tôi không thể nào thông cảm cho chúng được.
+
Tuy tôi không đến nổi chửi thầm rằng “đáng đời chúng mày”, nhưng vì chúng đã gây ra bao nhiêu là chuyện kinh khủng nên tôi không thể nào thông cảm cho chúng được.
   
 
Sau khi quan sát khu vực dưới đất xong, con quạ vỗ cánh bay vút lên.
 
Sau khi quan sát khu vực dưới đất xong, con quạ vỗ cánh bay vút lên.
  Loading editor