Sonako Light Novel

Editing

Fuyo Mahou - Chương 138

1
  • The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit. If you are undoing an edit that is …
Latest revision Your text
Line 88: Line 88:
 
 
   
Rốt cuộc những người được triệu hồi từ thế giới khác thông qua quyết định lập nên một nhóm phối hợp với tộc Quang Nhân để đối phó với Doppelganger.
+
Rốt cuộc những người được triệu hồi từ thế giới khác thông qua quyết định lập nên một nhóm phối hợp với tộc Quang Nhân để đói phó với Doppelganger.
   
 
Xét cho cùng, nếu bọn Doppelganger bị dồn vào đường cùng và liều mạng chống trả thì trừ những người đến từ thế giới khác ra, cư dân trong thế giới này khó lòng nào đấu lại. Nghe đâu Yuuki-senpai và Keiko-senpai, nói cách khác là Cặp Đôi Ninja hoạt động cực kỳ năng động.
 
Xét cho cùng, nếu bọn Doppelganger bị dồn vào đường cùng và liều mạng chống trả thì trừ những người đến từ thế giới khác ra, cư dân trong thế giới này khó lòng nào đấu lại. Nghe đâu Yuuki-senpai và Keiko-senpai, nói cách khác là Cặp Đôi Ninja hoạt động cực kỳ năng động.
  Loading editor