Sonako Light Novel

Editing

Fuyo Mahou - Chương 138

1
  • The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit. If you are undoing an edit that is …
Latest revision Your text
Line 128: Line 128:
 
Nghe đâu Rin-san đã đích thân chỉ thị người của mình dựng nên teleport network (mạng lưới dịch chuyển) ở nơi này. Hiện tại thì mạng lưới thông tin đang hoạt động bình thường, nên mặc dù ở đây, chúng tôi vẫn có thể nắm bắt tình hình trên chiến trường theo thời gian thực.
 
Nghe đâu Rin-san đã đích thân chỉ thị người của mình dựng nên teleport network (mạng lưới dịch chuyển) ở nơi này. Hiện tại thì mạng lưới thông tin đang hoạt động bình thường, nên mặc dù ở đây, chúng tôi vẫn có thể nắm bắt tình hình trên chiến trường theo thời gian thực.
   
Nhắc đến chuyện nắm bắt cục diện chiến trường mới nhớ, bên tôi đã giao cho mỗi chỉ huy trên thực địa một cái bộ đàm để dễ bề liên lạc. Nhờ đó mà quân đội loại người chiếm được một ưu thế lớn.
+
Nhắc đến chuyện nắm bắt cục diện chiến trường mới nhớ, bên tôi đã giao cho mỗi chỉ huy trên thực địa một cái bộ đàm để dể bề liên lạc. Nhờ đó mà quân đội loại người chiếm được một ưu thế lớn.
   
 
Tuy khi ở trong rừng thì sóng vô tuyến không được tốt, nhưng nếu biết cách dùng thì những thứ này sẽ biến thành công cụ rất đắc lực.
 
Tuy khi ở trong rừng thì sóng vô tuyến không được tốt, nhưng nếu biết cách dùng thì những thứ này sẽ biến thành công cụ rất đắc lực.
  Loading editor