FANDOM


“Sao không giết nó đi cho rồi?”

Haruaki đùa giỡn đề nghị giải pháp nghe rất hợp lý này.


► Xem lại Tập 1 - Lần thứ 6000♬   Utsuro no Hako to Zero no Maria   ♬► Xem tiếp Tập 1 - Lần thứ 8000