FANDOM


Mở đầuEdit

Chiến tranh sạch trong thời đại sạch.

Bản thân nó không phải thứ gì tồi tệ. Nhưng tiếp tục trì trệ là điều không tốt đẹp gì. Không một vấn đề nào được giải quyết tốt đẹp khi chúng ta trì trệ.

Ngày nay, các cỗ Object thống trị chiến trường. Và những chiếc thuộc thế hệ thứ hai luôn có lợi thế áp đảo hơn so với thế hệ đầu tiên. Có lẽ sẽ không còn bao lâu nữa cho đến khi công thức tới chiến thắng được tìm ra và chiến tranh sẽ không còn xoay quanh các chiến trận nữa mà trở thành như một trò board game.

Thế thì thật nhàm chán.

Phương trình thắng lợi sẽ tập trung của cải về một nơi, và trì trệ về tài chính sẽ dẫn tới sự suy tàn mà chúng ta đã biết quá rõ.

Thời đại này và cả những cuộc chiến tranh trong thời kì này không thể được gọi là “sạch”. Tôi không có ý nói rằng chúng ta cần chiến tranh và đây cũng không phải là những lời thiên vị nực cười nhằm biện hộ rằng chiến tranh là tốt.Nhưng chiến tranh sẽ không bao giờ kết thúc. Dù chúng ta có thay đổi hình thái của nó chăng đi nữa, chiến tranh vẫn luôn tồn tại. Do đó tôi cho rằng giá trị của thời đại chúng ta đang sinh sống sẽ được quyết định bởi việc chúng ta có thể đưa cuộc chiến tranh không thể tránh được này tới trạng thái sạch hơn được hay không.

Thương vong nên được giảm tới mức tối thiểu, chiến thắng nên được khuấy động và của cải nên được chia ra thay vì ứ đọng tại một chỗ.

Chiến tranh sạch lý theo tôi là phải như vậy.

Nhưng điều đó khó có thể trở thành sự thật do có sự tồn tại của Object. Chúng ta đều biết tầm quan trọng của các cỗ Object thế hệ đầu tiên cũng như thế hệ thứ hai. Tương tự như các chương trình trao đổi tài chính, một thứ nếu đã được tối ưu hóa chỉ mang lại sự trì trệ.

Chúng ta cần một quân cờ mới.

Chúng ta cần một thứ gì đó có thể phá vỡ nền tảng của sự tối ưu hóa đang được xây dựng này.

Tôi tin rằng sẽ rồi sẽ có người tìm được mảnh ghép đó, nhưng tôi ghét phải chờ đợi. Tự chính mình làm là cách nhanh nhất.

Tôi đã phát ốm với các cuộc chiến tranh này rồi.

Đã đến lúc tận diệt nó.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 6 Minh họa♬   Heavy Object   ♬► Xem tiếp Tập 6 Chương 1
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.