Sonako Light Novel

Editing

Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hirou Tập 1 Chương 16

1
  • The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit. If you are undoing an edit that is …
Latest revision Your text
Line 147: Line 147:
 
So với một người như tôi, cô gái trước mắt mình bây giờ vừa chân thành, vừa cá tính lại xinh đẹp nữa.
 
So với một người như tôi, cô gái trước mắt mình bây giờ vừa chân thành, vừa cá tính lại xinh đẹp nữa.
   
“Em không nghĩ là không có tác dụng đâu.”
+
“Em không nghĩ là không có dụng đâu.”
   
 
Từ ngữ tự nhiên trào ra khỏi miệng tôi. Yuzuha-san nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên.
 
Từ ngữ tự nhiên trào ra khỏi miệng tôi. Yuzuha-san nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên.
Line 408: Line 408:
   
 
<noinclude>
 
<noinclude>
 
 
==Ghi chú==
 
==Ghi chú==
 
<references />
 
<references />
  Loading editor