FANDOM


Jashin Average (邪神アベレージ Tà thần Trung bình) là một web novel được viết bởi Kitaseno Yunaki. Bản dịch dựa theo bản tiếng Anh của oniichanyamete.

Nội dungEdit

Câu chuyện về một thiếu nữ xinh đẹp toàn vẹn (trừ một đặc điểm) được Tà thần chúc phúc và tống sang một thế giới khác a.k.a cute girl do cute things :3

Danh sách các chươngEdit

Nhân sựEdit

Solo: Bạch Quyên Ngư

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.