FANDOM


(Undo revision 248226 by Rmthebest24 (talk))
 
(One intermediate revision by one user not shown)

Latest revision as of 13:00, August 14, 2016

Thích bộ truyện này Theo dõi Sonako trên Facebook
Sonako FB Sonako Light Novel Wiki


Lời bạtEdit

Lười quá nên không dịch Teehee
Koko 2 00325-1-

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 Chương kết♬   Kokoro Connect   ♬► Xem tiếp Tập 3 Minh họa
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.