Sonako Light Novel

Editing

Kuroki Eiyuu no One Turn Kill! Vol 01.Chương 01

1
  • The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit. If you are undoing an edit that is …
Latest revision Your text
Line 1: Line 1:
<strong>Giới thiệu nhân vật</strong>
 
 
<strong>Asagami Iuli</strong> Học sinh chuyển trường, ma pháp sư 『D cấp 』
 
(cấp thấp nhất). Khi em gái của hắn gặp nguy hiểm, hắn đã thức tỉnh được <s>siscon</s> cực đại sức mạnh. có thể nói là
 
người mạnh nhất thế giới.
 
 
<strong>Asagami Seria</strong> em gái của Iuli, cùng với Iuli chuyển
 
vào học viện Thánh Xuân. Ngưỡng mộ anh trai.
 
 
<strong>Kudoin Yukiha</strong> ma pháp sư mạnh nhất học viện Thánh
 
Xuân. Ma pháp sư A cấp Đặc biệt cố chấp nóng ý, kỳ vọng được gia nhập vào kỵ sĩ
 
đoàn.
 
 
<strong>Lucia · von · Elde · Fern</strong>【buồn chán với ma giới 】 nên đến sống trong thế giới loài người. Chủng
 
tộc ma nữ (là ma tộc mạnh nhất. Ma nữ > Ma cà rồng > rồng > .....>
 
nhân loại).
 
 
<strong>Tsuji Yashiro</strong> cùng tham gia thi lại với Iuli. Nhưng
 
thực chất mưu đồ của cô là...
 
 
 
<strong>Chương 1: Thiếu nữ mạnh nhất học viện và thiếu niên mạnh nhất thế giới</strong>
 
<strong>Chương 1: Thiếu nữ mạnh nhất học viện và thiếu niên mạnh nhất thế giới</strong>
   
  Loading editor