FANDOM


 • 27 tháng 2 năm 2013: Hoàn thành Volume 1 Mở đầu.
 •  6  tháng 3 năm 2013: Hoàn thành Volume 1 Chương 1.
 • 15 tháng 3 năm 2013: Hoàn thành Volume 1 Chương 2.
 • 21 tháng 3 năm 2013: Hoàn thành Volume 1 Chương 3.
 • 24 tháng 3 năm 2013: Hợp tác với Project Toaru Majutsu no Index tại vnsharing. Cập nhật Volume 2 lên wiki.
 • 25 tháng 3 năm 2013: Hoàn thành Volume 1 Chương 4.
 • 28 tháng 3 năm 2013: Hoàn thành Volume 1 Phần kết.
 • 28 tháng 3 năm 2013: Hoàn thành Volume 1.
 • 22 tháng 4 năm 2013: Hoàn thành Volume 6.
 • 20 tháng 5 năm 2013: Hoàn thành Volume 5.
 • 18 tháng 6 năm 2013: Cập nhật Volume 3 lên wiki.
 • 03 tháng 8 năm 2013: Hoàn thành Volume 12.
 • 02 tháng 9 năm 2013: Hoàn thành Volume 13. Volume 14 được cập nhật lên wiki.
 • 20 tháng 9 năm 2013: Hoàn thành SS Volume 1.
 • 16 tháng 10 năm 2013: Hoàn thành Volume 8.
 • 29 tháng 10 năm 2013: Cập nhật Volume 15 lên wiki.
 • 19 tháng 12 năm 2013: Cập nhật Volume 16 lên wiki.
 • 26 tháng 01 năm 2014: Hoàn thành Volume 19.
 • 30 tháng 01 năm 2014: Hoàn thành Volume 7.
 • 11 tháng 02 năm 2014: Cập nhật Graduation SS lên wiki.
 • 14 tháng 03 năm 2014: Cập nhật Volume 17 lên wiki.
 • 09 tháng 05 năm 2014: Volume 9 được cập nhật lên wiki.
 • 11 tháng 06 năm 2014: Cập nhật Volume 18 lên wiki.
 • 25 tháng 06 năm 2014: Hoàn thành SS Volume 2.
 • 15 tháng 08 năm 2014: Hoàn thành Volume 20.
 • 02 tháng 09 năm 2014: Hoàn thành NT Volume 2.
 • 15 tháng 10 năm 2014: Hoàn thành Volume 11.
 • 07 tháng 11 năm 2014: Hoàn thành Volume 21.
 • 07 tháng 12 năm 2014: Hoàn thành NT Volume 4.
 • 30 tháng 01 năm 2015: Hoàn thành NT Volume 11.
 • 12 tháng 02 năm 2015: Hoàn thành NT Volume 5.
 • 17 tháng 02 năm 2015: Hoàn thành ngoại truyện A Certain Prophecy Index.
 • 18 tháng 02 năm 2015: Hoàn thành ngoại truyện New Testament SS.
 • 14 tháng 05 năm 2015: Hoàn thành NT Volume 1.
 • 22 tháng 05 năm 2015: Hoàn thành NT Volume 12.
 • 12 tháng 06 năm 2015: Hoàn thành NT Volume 6.
 • 25 tháng 07 năm 2015: Hoàn thành NT Volume 10.
 • 21 tháng 08 năm 2015: Hoàn thành NT Volume 13.
 • 05 tháng 02 năm 2016: Hoàn thành NT Volume 14.
 • 27 tháng 03 năm 2016: Hoàn thành ngoại truyện Misaki SS.
 • 10 tháng 07 năm 2016: Hoàn thành NT Volume 15.
 • 17 tháng 09 năm 2016: Hoàn thành NT Volume 16.
 • 02 tháng 02 năm 2017: Hoàn thành NT Volume 17.
 • 28 tháng 03 năm 2017: Hoàn thành NT Volume 9.
 • 27 tháng 07 năm 2017: Hoàn thành NT Volume 8.
 • 28 tháng 07 năm 2017: Hoàn thành NT Volume 3.
 • 16 tháng 08 năm 2017: Hoàn thành NT Volume 18.
 • 17 tháng 08 năm 2017: Hoàn thành NT Volume 17 Bonus.
 • 18 tháng 08 năm 2017: Hoàn thành NT Volume 18 Bonus.
 • 06 tháng 04 năm 2018: Hoàn thành NT Volume 19.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Kazuma Crossover♬   Toaru Majutsu no Index   ♬► Xem tiếp Tập 1 Minh họa
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.