FANDOM


Line 1: Line 1:
Đăng kí dịch chương 1 - [[User: Dai ca superman|Dai ca superman]]
+
Đăng kí dịch chương 1 - [[User: Dai ca superman|Dai ca superman]] (Hoàn thành)
  +
  +
Đăng kí dịch chương 2 - [http://sonako.wikia.com/wiki/User:Dai_ca_superman Dai ca superman]
   
 
Khi cậu dịch xong thì cứ đưa lên, tớ sẽ kiểm tra lại nhé [[User:SS.Solarius|SS.Solarius]] ([[User talk:SS.Solarius|talk]]) 16:55, November 20, 2012 (UTC)
 
Khi cậu dịch xong thì cứ đưa lên, tớ sẽ kiểm tra lại nhé [[User:SS.Solarius|SS.Solarius]] ([[User talk:SS.Solarius|talk]]) 16:55, November 20, 2012 (UTC)

Revision as of 10:21, December 7, 2012

Đăng kí dịch chương 1 - Dai ca superman (Hoàn thành)

Đăng kí dịch chương 2 - Dai ca superman

Khi cậu dịch xong thì cứ đưa lên, tớ sẽ kiểm tra lại nhé SS.Solarius (talk) 16:55, November 20, 2012 (UTC)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.