FANDOM


Line 1: Line 1:
Tập 1
+
'''Tập 1'''
 
*Trường Trung học Pháp thuật là - [[User:SS.Solarius|SS.Solarius]] (Hoàn thành)
 
*Trường Trung học Pháp thuật là - [[User:SS.Solarius|SS.Solarius]] (Hoàn thành)
 
*Chương 0 - [[User:SS.Solarius|SS.Solarius]] (Hoàn thành)
 
*Chương 0 - [[User:SS.Solarius|SS.Solarius]] (Hoàn thành)
Line 9: Line 9:
 
*Chương 5
 
*Chương 5
 
*Lời bạt
 
*Lời bạt
Tập 2
+
'''Tập 2'''
 
*Thiết bị hỗ trợ Ma Pháp
 
*Thiết bị hỗ trợ Ma Pháp
 
*Chương 6
 
*Chương 6
Line 20: Line 20:
 
*Chương 12
 
*Chương 12
 
*Lời bạt
 
*Lời bạt
Tập 2
+
'''Tập 3'''
*Thiết bị hỗ trợ Ma Pháp
 
*Chương 6
 
*Chương 7
 
 
*Chương 8
 
*Chương 9
 
*Chương 10
 
*Chương 11
 
*Chương 12
 
*Lời bạt
 
Tập 3
 
 
*Chương 0
 
*Chương 0
 
*Chương 1
 
*Chương 1
Line 31: Line 31:
 
*Chương 7
 
*Chương 7
 
*Lời bạt
 
*Lời bạt
Tập 4
+
'''Tập 4'''
 
*Lời nói đầu
 
*Lời nói đầu
 
*Chương 8
 
*Chương 8

Revision as of 09:34, December 11, 2012

Tập 1

Tập 2

 • Thiết bị hỗ trợ Ma Pháp
 • Chương 6
 • Chương 7
 • Chương 8
 • Chương 9
 • Chương 10
 • Chương 11
 • Chương 12
 • Lời bạt

Tập 3

 • Chương 0
 • Chương 1
 • Chương 2
 • Chương 3
 • Chương 4
 • Chương 5
 • Chương 6
 • Chương 7
 • Lời bạt

Tập 4

 • Lời nói đầu
 • Chương 8
 • Chương 9
 • Chương 10
 • Chương 11
 • Chương 12
 • Chương 13
 • Chương 14
 • Lời bạt

Khi cậu dịch xong thì cứ đưa lên, tớ sẽ kiểm tra lại nhé SS.Solarius (talk) 16:55, November 20, 2012 (UTC)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.