FANDOM

A FANDOM user
  Loading editor
 • Để được đăng truyện ở đây thì bạn phải qua test. Chi tiết: http://sonako.wikia.com/wiki/Sonako_Tuy%E1%BB%83n_qu%C3%A2n

  Mà mình thấy bạn đăng cả vào phần của người khác, không biết bạn đã có thảo luận gì với bạn Tnguyen chưa?

    Loading editor
  • xin lỗi bạn vì sự sơ suất này,lần sau mình sẽ gửi bản test vào link này trc khi up.Dù sao PJ này cũng đã bị dropped khá lâu rồi mà,nên cũng ko có ai để ý vào chỉnh sửa cả

     Loading editor
  • Nếu bạn đã qua tét thì vui lòng cho tụi mình xem bài tét của bạn gửi trên nhóm.

     Loading editor
  • Hideyoshi-kun wrote:
   xin lỗi bạn vì sự sơ suất này,lần sau mình sẽ gửi bản test vào link này trc khi up.Dù sao PJ này cũng đã bị dropped khá lâu rồi mà,nên cũng ko có ai để ý vào chỉnh sửa cả

   "dropped khá lâu rồi"

   Người phụ trách còn chưa bảo drop mà bạn đã drop hộ người ta rồi đấy, hay lắm.

     Loading editor
  • A FANDOM user
     Loading editor
Give Kudos to this message
You've given this message Kudos!
See who gave Kudos to this message
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.