FANDOM

Maththunder

Admin
  • I live in Hà Nội
  • I was born on July 21
  • I am Male

Xin chào. Mình là một trong số vài admin lẻ loi của sonako vẫn còn hoạt động. Có vấn đề gì thì cứ pm vào hòm thư của User:Dai ca superman, nếu bạn ấy không trả lời được thì hãy pm mình. Cảm ơn.

A FANDOM user
  Loading editor
See archived talk page
Give Kudos to this message
You've given this message Kudos!
See who gave Kudos to this message
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.