FANDOM


Test EditEdit

Cám ơn bạn đã sửa đối trên Sonako Wiki. Song sửa đối đó không phù hợp và đã được gỡ bỏ. Mong bạn sau này sẽ chú ý hơn. Nếu có gì thắc mắc bạn có thể liên hệ với các admin trên Sonako để giải quyết. Cám ơn bạn rất nhiều.

Dai ca superman (talk) 04:06, December 6, 2014 (UTC)

{{subst:Test2}} Dai ca superman (talk) 04:08, December 6, 2014 (UTC)

Test EditEdit

Cám ơn bạn đã sửa đối trên Sonako Wiki. Song sửa đối đó không phù hợp và đã được gỡ bỏ. Mong bạn sau này sẽ chú ý hơn. Nếu có gì thắc mắc bạn có thể liên hệ với các admin trên Sonako để giải quyết. Cám ơn bạn rất nhiều.

Dai ca superman (talk) 04:08, December 6, 2014 (UTC)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.