FANDOM

A FANDOM user
  Loading editor
  • Em muốn xin phép người dịch reup Hyouka trên trang vinote.vn được không ạ?
    vinote được xây dựng với mục đích là một mạng xã hội văn học phi lợi nhuận của người Việt, mọi người có thể chia sẻ tác phẩm và nhận xét về những tác phẩm được đăng. Khởi đầu vinote có mong muốn được sử dụng các tác phẩm được dịch phi lợi nhuận chia sẻ trên mạng để quảng bá cho trang web.
    Nếu có thể được phép reup thì bên em sẽ ghi rõ credit và dẫn link.

    Em xin cảm ơn.

      Loading editor
Give Kudos to this message
You've given this message Kudos!
See who gave Kudos to this message
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.