FANDOM


2011Edit

 • 17 tháng 1 năm 2011
 • Trang project được mở.

2012Edit

 • 24 tháng 7 năm 2012
 • Cập nhật Nekomonogatari (Shiro) phần 001 tới 008.
 • 11 tháng 8 năm 2012
 • Cập nhật Bakemonogatari - Hitagi Cua phần 001 tới 008.
 • Cập nhật Bakemonogatari - Mayoi Sên phần 001 tới 003.
 • Cập nhật Kizumonogatari - Koyomi Ma cà rồng phần 001 tới 003.
 • Cập nhật Nisemonogatari - Karen Ong phần 001.
 • Cập nhật Nekomonogatari (Shiro) phần 009 tới 016.
 • Cập nhật Koimonogatari - Hitagi End phần 001 tới 003.
 • 13 tháng 8 năm 2012
 • Cập nhật Nekomonogatari (Shiro) phần 017.
 • Cập nhật Koimonogatari - Hitagi End phần 004 tới 012.
 • 15 tháng 8 năm 2012
 • Cập nhật Nekomonogatari (Shiro) phần 018.
 • Cập nhật Koimonogatari - Hitagi End phần 013 tới 027.
 • Cập nhật Nisemonogatari - Karen Ong phần 004.
 • 16 tháng 8 năm 2012
 • Cập nhật Nekomonogatari (Shiro) phần 018.
 • Cập nhật Koimonogatari - Hitagi End phần 028.
 • 18 tháng 8 năm 2012
 • Cập nhật Nekomonogatari (Shiro) phần 019.
 • Cập nhật toàn bộ Nisemonogatari - Tsukihi Phượng hoàng.
 • Cập nhật Nisemonogatari - Karen Ong tới phần 012.
 • 19 tháng 8 năm 2012
 • Cập nhật toàn bộ Nisemonogatari - Karen Ong.
 • 23 tháng 8 năm 2012
 • Cập nhật Koimonogatari - Hitagi End phần 029.
 • 24 tháng 8 năm 2012
 • Cập nhật Koimonogatari - Hitagi End phần 030.
 • Cập nhật Nekomonogatari (Shiro) phần 020.
 • 26 tháng 8 năm 2012
 • Cập nhật Nekomonogatari (Shiro) phần 021.
 • 30 tháng 8 năm 2012
 • Cập nhật Nekomonogatari (Shiro) phần 022.
 • 14 tháng 9 năm 2012
 • Cập nhật Koimonogatari phần 031.
 • 15 tháng 9 năm 2012
 • Cập nhật Nekomonogatari (Shiro) phần 023.
 • 21 tháng 9 năm 2012
 • Cập nhật Nekomonogatari (Shiro) phần 024
 • 30 tháng 9 năm 2012
 • Cập nhật Nekomonogatari (Shiro) phần 025


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Koyomimonogatari♬   Monogatari Series   ♬► Xem tiếp Bakemonogatari Thượng Minh họa