Sonako Light Novel

Editing

No Game No Life: Tập 2 Epilogue

1
  • The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit. If you are undoing an edit that is …
Latest revision Your text
Line 312: Line 312:
   
 
Đối với Shiro, đó cũng không phải đáp án giúp cô bé chống chọi lại được bóng đen đang dần ập xuống trước mắt.
 
Đối với Shiro, đó cũng không phải đáp án giúp cô bé chống chọi lại được bóng đen đang dần ập xuống trước mắt.
[[File:No0264.jpg|center|600px]]
+
[[File:No0264.jpg|thumb|326x326px]]
 
Shiro giống như cố ép ra chút sức lực cuối cùng, run run giọng, lên tiếng.
 
Shiro giống như cố ép ra chút sức lực cuối cùng, run run giọng, lên tiếng.
   
  Loading editor