Sonako Light Novel

Editing

Rakuin no Monshou Tập 4 - Chương 5

1
  • The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit. If you are undoing an edit that is …
Latest revision Your text
Line 1: Line 1:
 
=='''Chương 5: Ngọn lửa diệt vong'''==
 
=='''Chương 5: Ngọn lửa diệt vong'''==
   
==='''Phần 1'''===
+
=='''Phần 1'''==
   
 
“Vileena-sama! Vileena-sama!”
 
“Vileena-sama! Vileena-sama!”
Line 209: Line 209:
 
Sung sướng nhất chính là cảm giác máu nóng hừng hực trong cơ thể. Đối với Oubary, cuộc sống thiếu đi chiến tranh thật quá sức vô nghĩa.
 
Sung sướng nhất chính là cảm giác máu nóng hừng hực trong cơ thể. Đối với Oubary, cuộc sống thiếu đi chiến tranh thật quá sức vô nghĩa.
   
==='''Phần 2'''===
+
=='''Phần 2'''==
   
 
Bane dẫn đường đưa Oubary cùng 150 lính thuộc quân đoàn Giáp Đen áp sát hang ổ bọn cướp khi trời đã gần tối.
 
Bane dẫn đường đưa Oubary cùng 150 lính thuộc quân đoàn Giáp Đen áp sát hang ổ bọn cướp khi trời đã gần tối.
Line 403: Line 403:
   
   
==='''Phần 3'''===
+
=='''Phần 3'''==
   
 
Bỗng thấy công chúa Vileena từ đâu phóng ngựa tới gần, nhóm lính canh của quân Giáp Đen ai nấy đều ngỡ ngàng.
 
Bỗng thấy công chúa Vileena từ đâu phóng ngựa tới gần, nhóm lính canh của quân Giáp Đen ai nấy đều ngỡ ngàng.
Line 478: Line 478:
   
 
“Đi đâu mà vội mà vàng thế hả tướng quân?”
 
“Đi đâu mà vội mà vàng thế hả tướng quân?”
[[File:Size7.jpg|center|600px]]
+
[[File:Size7.jpg|thumb]]
   
 
Orba cười cợt đáp. Vừa nãy cậu thoáng nghe thấy tiếng Shique.
 
Orba cười cợt đáp. Vừa nãy cậu thoáng nghe thấy tiếng Shique.
Line 635: Line 635:
   
 
Thứ sinh ra từ trong lửa cũng sẽ lụi tàn trong lửa. Thời đại máu me và tàn độc nay đã chấm dứt.
 
Thứ sinh ra từ trong lửa cũng sẽ lụi tàn trong lửa. Thời đại máu me và tàn độc nay đã chấm dứt.
<noinclude>
 
===Ghi chú===
 
<references />
 
{{Auto Nav}}
 
</noinclude>
 
[[Category:Rakuin no Monshou]]
 
  Loading editor