Sonako Light Novel

Editing

Rakuin no Monshou Tập 4 - Chương kết

1
  • The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit. If you are undoing an edit that is …
Latest revision Your text
Line 1: Line 1:
  +
  +
 
=='''Chương kết'''==
 
=='''Chương kết'''==
   
Line 204: Line 206:
   
 
Trong khoảng thời gian đó, khắc ấn tội lỗi trên lưng chàng trai đã được che giấu và hai chiếc mặt nạ trên mặt anh đều đã được tháo bỏ.
 
Trong khoảng thời gian đó, khắc ấn tội lỗi trên lưng chàng trai đã được che giấu và hai chiếc mặt nạ trên mặt anh đều đã được tháo bỏ.
 
<noinclude>
 
===Ghi chú===
 
<references />
 
{{Auto Nav}}
 
</noinclude>
 
[[Category:Rakuin no Monshou]]
 
  Loading editor