Sonako Light Novel

Editing

Return of the Former Hero:Chương 12

1
  • The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit. If you are undoing an edit that is …
Latest revision Your text
Line 151: Line 151:
 
“Uu~ không thêm được nữa~”
 
“Uu~ không thêm được nữa~”
   
Cô bé ôm bụng mà rên rỉ, váy lật lên, chiếc quần lót trắng phau dễ thương đập vào mắt tôi.[[File:Hr vol1 c12.jpg|thumb|center|600px|Quần lót trắng dễ thương đập vào mắt tôi.]]
+
Cô bé ôm bụng mà rên rỉ, váy lật lên, chiếc quần lót trắng phau dễ thương đập vào mắt tôi.[[File:Hr vol1 c12.jpg|none|thumb|749x749px|Quần lót trắng dễ thương đập vào mắt tôi.]]
 
Ugh.
 
Ugh.
   
  Loading editor