Sonako Light Novel

Editing

Return of the Former Hero:Chương 12

1
  • The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit. If you are undoing an edit that is …
Latest revision Your text
Line 47: Line 47:
 
Tôi xuất hiện sau lưng Sharon và sờ nhẹ vào cái mông đáng yêu của cô nàng.
 
Tôi xuất hiện sau lưng Sharon và sờ nhẹ vào cái mông đáng yêu của cô nàng.
   
Đây rõ mười mươi là "quấy rồi thể dục" người ta rồi.
+
Đây rõ mười mươi là "quấy rồi thể dục" người ta rồ.
   
 
“KYAa!?……Ku!”
 
“KYAa!?……Ku!”
  Loading editor