Sonako Light Novel

Editing

Return of the Former Hero:Chương 15

1
  • The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit. If you are undoing an edit that is …
Latest revision Your text
Line 77: Line 77:
 
“Thật thất vọng… Hmm? Ta đã kì vọng cái gì cơ chứ? Thôi, chẳng sao hết.”
 
“Thật thất vọng… Hmm? Ta đã kì vọng cái gì cơ chứ? Thôi, chẳng sao hết.”
   
Ánh mắt sắc bén của Laurier nhìn xung quanh.
+
Ánh mắt sắt bén của Laurier nhìn xung quanh.
   
 
Rồi dừng lại ở phía tôi.
 
Rồi dừng lại ở phía tôi.
  Loading editor