Sonako Light Novel

Editing

Return of the Former Hero:Chương 7

1
  • The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit. If you are undoing an edit that is …
Latest revision Your text
Line 39: Line 39:
 
“Ô, cậu dậy sớm thế sao. Tối qua ngủ ngon không đấy?”
 
“Ô, cậu dậy sớm thế sao. Tối qua ngủ ngon không đấy?”
   
Vừa thấy tôi, ông chủ nhà trọ đã đon đả hỏi.
+
Vừa thấy tôi, ông chủ nhà tro đã đon đả hỏi.
   
 
Lẽ nào Etna là hy vọng duy nhất của tôi trên thế giới này sao?
 
Lẽ nào Etna là hy vọng duy nhất của tôi trên thế giới này sao?
  Loading editor