Sonako Light Novel

Editing

Return of the Former Hero:Chương 7

1
  • The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit. If you are undoing an edit that is …
Latest revision Your text
Line 130: Line 130:
 
Cơ mà, câu vừa rồi ấy, nghe hệt giọng mấy đứa yểu mạng trong truyện!?
 
Cơ mà, câu vừa rồi ấy, nghe hệt giọng mấy đứa yểu mạng trong truyện!?
   
“A, Haruto cũng đến rồi. Xin chào nhé, mời đi lối này. Chị sẽ giới thiệu và phát trang bị cho 2 đứa.”
+
“A, Haruto cũng đến rồi. Xin chào nhé, mời in đi lối này. Chị sẽ giới thiệu và phát trang bị cho 2 đứa.”
   
 
“Chào chị Etna.”
 
“Chào chị Etna.”
  Loading editor