Sonako Light Novel

Editing

RokuShin: Tập 10 Chương 5

1
  • The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit. If you are undoing an edit that is …
Latest revision Your text
Line 95: Line 95:
 
Clan đã dùng đồng hồ trên tàu Cradle và lịch của Forthorthe cho sự tính toán của mình. Dù chúng dựa trên tần số dao động của hạt graviton nhưng ban đầu chúng dùng số vòng quay và tự xoay vòng của Forthorthe làm cơ sở để đo đạc thời gian.
 
Clan đã dùng đồng hồ trên tàu Cradle và lịch của Forthorthe cho sự tính toán của mình. Dù chúng dựa trên tần số dao động của hạt graviton nhưng ban đầu chúng dùng số vòng quay và tự xoay vòng của Forthorthe làm cơ sở để đo đạc thời gian.
   
<nowiki>*</nowiki>{Hạt graviton: hạt cơ bản giả thuyết, chưa chứng minh được sự tồn tại. Thực sự thì trước đây lão tác giả học chuyên vật lý à!?}
+
*{Hạt graviton: hạt cơ bản giả thuyết, chưa chứng minh được sự tồn tại. Thực sự thì trước đây lão tác giả học chuyên vật lý à!?}
   
 
Forthorthe có kích thước và khối lượng gần bằng trái đất và có khoảng cách tới vì tinh tú của nó cũng ngang với khoảng cách từ trái đất đến mặt trời. Bởi vậy, chu kì quay và tự xoay của hai hành tinh gần như nhau. Tuy nhiên, chúng không hoàn toàn giống hệt nhau và có một chút sai số.
 
Forthorthe có kích thước và khối lượng gần bằng trái đất và có khoảng cách tới vì tinh tú của nó cũng ngang với khoảng cách từ trái đất đến mặt trời. Bởi vậy, chu kì quay và tự xoay của hai hành tinh gần như nhau. Tuy nhiên, chúng không hoàn toàn giống hệt nhau và có một chút sai số.
Line 773: Line 773:
 
(Nếu chỉ có nhiệm vụ là đánh với tên nhóc thì mình chơi tới cùng rồi. Như tục ngữ đã nói ‘Lắm mối tối nằm không’!)
 
(Nếu chỉ có nhiệm vụ là đánh với tên nhóc thì mình chơi tới cùng rồi. Như tục ngữ đã nói ‘Lắm mối tối nằm không’!)
   
<nowiki>*</nowiki>{tục ngữ bản dịch tiếng anh là: Nhắm cùng lúc hai con thỏ rừng thì sẽ chẳng bắt được con nào cả}
+
*{tục ngữ bản dịch tiếng anh là: Nhắm cùng lúc hai con thỏ rừng thì sẽ chẳng bắt được con nào cả}
   
 
Maya đã nghĩ là cuộc chiến với Koutarou sẽ kết thúc mau lẹ nhưng nó đã không như cô dự tính. Cứ thế này, nếu tiếp tục đánh với Koutarou, người có sức mạnh ẩn không rõ, ả ta có thể không thể dùng Kii như vật tế được nữa. Maya điềm tĩnh và quyết định tóm Kii đi trước.
 
Maya đã nghĩ là cuộc chiến với Koutarou sẽ kết thúc mau lẹ nhưng nó đã không như cô dự tính. Cứ thế này, nếu tiếp tục đánh với Koutarou, người có sức mạnh ẩn không rõ, ả ta có thể không thể dùng Kii như vật tế được nữa. Maya điềm tĩnh và quyết định tóm Kii đi trước.
  Loading editor