Sonako Light Novel

Editing

RokuShin: Tập 4 Chương 4v2

1
  • The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit. If you are undoing an edit that is …
Latest revision Your text
Line 830: Line 830:
 
Nên nếu nó quá nặng thì không thể dùng được.
 
Nên nếu nó quá nặng thì không thể dùng được.
   
Do đó, bộ giáp có lõi năng lượng giúp thoải mái khi sử dụng nó.
+
Do đó, bộ giáp có lỗi năng lượng giúp thoải mái khi sử dụng nó.
   
 
“Satomi-sama, hướng này. Chúng em sẽ điều chỉnh bộ giáp cho vừa với anh.”
 
“Satomi-sama, hướng này. Chúng em sẽ điều chỉnh bộ giáp cho vừa với anh.”
  Loading editor